Tatanet - el blog antic (ens hem traslladat!)

Què és el Tatanet? Nova etapa 2012

Escrito por eltatanet 04-02-2012 en General. Comentarios (0)

Es tracta d’un espai d’educació respectuosa en el qual s’acompanya, des del respecte, als infants en el seu espai intern perquè creixin de dins cap enfora, és a dir, deixant fluir la vida. Els nostres objectius principals com associació́ són la conciliació́ familiar i el respecte als processos naturals de creixement dels infants. Donem molta importància als primers anys de vida ja que són fonamentals perquè els infants puguin configurar el futur del seu ésser com a persona.


Darrerament, en els mitjans de comunicació, es parla força de la criança natural i l’educació activa com una via plena de sentit, reconeguda per la comunitat científica internacional. Per això, des del Tatanet volem obrir al públic general i a les famílies en particular els fonaments de la criança natural i l’educació activa per donar l’oportunitat d'acompanyar de forma respectuosa el creixement dels més menuts.


Creiem que si l’infant es sent respectat serà capaç de respectar als altres; de manera que els acompanyem en un món social on tothom té dret a ser respectat.


Considerem que és essencial deixar que els mateixos infants treguin tot el que tenen dins per poder transformar el seu entorn desde la seva pròpia visió, afavorint que es desenvolupin seguint el seu ritme interior. Fugim d’encasellar-los en que vegin el món de la manera que nosaltres volem que el vegin. La qual cosa permet que els infants, al no ser dirigits, esdevinguin persones amb autonomia i responsables dels seus actes.


Busquem acompanyar-los en el seu camí autèntic, sense voler dirigir-los ni soterrar el seu propi jo interior; sinó afavorint un acompanyament personalitzat que atengui les seves necessitats biològiques, emocionals, socials i curriculars.


Per aconseguir-ho partim de l’observació atenta de les seves necessitats i els facilitem un ambient adequat perquè puguin desenvolupar-se individualment, sempre marcat per uns límits que posem amb amor.

 

Pilars bàsics del Tatanet:


- Acompanyament respectuós:

· Que l’infant rebi un tracte digne,on es respecti la seva integritat com a persona i on es senti que és únic i important pel sol fet de ser qui és.

· Que l’actitud de l’adult amb els nens i nenes, els ajudi a descobrir i a integrar les emocions que experimentenen, les relacions i els conflictes, convertint-se en algú que els acompanyi en el seu procés de desenvolupament i no en qui els dirigeixi.


- Desenvolupament integral:

· Que l’infant construeixi el seu propi coneixement i es desenvolupi de manera integral a partir de la seva activitat espontània.

· Que els ambients i els materials als quals el nen/a té accés siguin adequats a la seva fase de desenvolupament.


- Implicació de les famílies: que el nucli familiar pugui implicar-se ja que és el factor més important en el desenvolupament de l’infant.


- Grup d’interedat: que els nens/es puguin relacionar-se amb tranquil·litat i seguretat amb persones d’altres edats.

 

En el Tatanet, l'activitat principal és el joc. El joc entès com un mitjà d’expressió i de descoberta necessari per poder desenvolupar-se en tots els nivells: intel·lectual, social, afectiu, emocional, corporal, estructural...

 

Tipus de jocs que es desenvolupen:


Joc simbòlic: permet a l’infant interioritzar una vivència a través de la seva transformació, dins les seves capacitats d’entendre el món. Per poder interioritzar aquella vivència la transforma al joc simbòlic. A través d’aquest expressa sentiments reprimits que no poden sortir per altres vies. A més, descobreix i amplia tot el que podria ser (nena bona, bruixa dolenta...). El joc simbòlic, per tant, els permet descobrir-se a si mateixos, exterioritzant el seu món interior que acostuma a estar soterrat perquè no troben altres vies per expressar-lo.


Joc amb material estructurat: jocs amb regles establertes, les quals poden utilitzar o no.


Joc psicomotriu: li permet desenvolupar-se de manera global en la seva evolució cognitiva, afectiva, social i motora.


Joc individual: gràcies a aquest, l’infant sent el benestar i la pau interior amb ell mateix.


Joc grupal: pot aparèixer de manera espontània en moments de motivacions comunes entre diversos infants o com a proposta de l’adult acompanyant, a la qual poden decidir si volen o no participar. 

Canviem dinàmica, ja no hi ha permanencies obligades

Escrito por eltatanet 18-05-2011 en General. Comentarios (0)
Després de 3 anys de vida de projecte, d'acompanyar els nostres infants, hem anat també creixent i aprenent pel cami.

Un dels punts que creiem que han d'evolucionar és el fet de fer les permanències de forma obligada.

Les situacions personals no són les mateixes que quan els nostres infants tenien 1 any, i també ens hem adonat que el fet de dedicar obligatoriament 1 dia a la setmana pel matí era un punt de tall a noves families que interessades en oferir un espai de respecte en l'acompanyament dels seus fills, no podien dedicar un matí cada setmana.

Des de ja, s'ofereix la possibilitat d'entrar a formar part del projecte sense tenir que fer permanències.

Igualment, s'acull de manera positiva el fet de que una familia decideixi participar activament fent propostes d'activitats, donant reforços quan es fan excursions llargues o decidint venir 1 cop al mes, per exemple...

Estem obertes en aquest sentit.

Creiem que era molt important informar-vos oficialment.

Les families interessades en reservar plaça per aquest any o per l'any vinent, podeu contactar directament per mail al eltatanet arroba yahoo.es o a la Gemma al 662490252

Portes obertes al Tatanet 2011

Escrito por eltatanet 23-03-2011 en General. Comentarios (0)
El dissabte dia 26 de març realitzarem les jornades de portes obertes al projecte d'educació lliure i respectuosa El Tatanet.

De 11 a 14 hores.
Si veniu acompanyades dels peques seria interessant algun adult més de suport, ja que l'espai de la xerrada no és molt gran

C/ Almeria, 20
Metro Pl. Sants L1 - L5

Més informació contacteu per mail a eltatanet arroba yahoo.es o 662490252

Gràcies!

Taller Crianza y Educación Infantil

Escrito por eltatanet 22-02-2011 en General. Comentarios (0)

TALLER


CRIANZAY EDUCACIÓN INFANTIL”


AlimentoAfectivo / Comunicación Emocional /

Resoluciónde conflictos


Impartidopor Enrique Blay

(Dpdo. enPsicología del Desarrollo)


Dirigido amadres y padres, abuelos, profesionales de la educación orelacionados con bebés y niños, y a cualquier persona interesada enel tema.


Sábado,2 de abril

de9.30 a 19:00 horas (Pausa de 14 a 16 h. para comer)

EspacioTatanet. C/ Almería, 20 (Sants)

Metro L1 –L5 Pl. de Sants


Precioy forma de pago

80,- € porpersona / 110 € por pareja

Incluyedosier resumen del Taller.

Reservas: 20€ por persona / 30 € por pareja, a ingresar en la cuenta:


2100-1991-07-0200035874de “La Caixa”

Hacer constaren el ingreso, como remitente, el nombre y apellido.


Previo alingreso consultar en el e-mail o teléfono apuntados más abajo, sihay disponibilidad de plazas. Resto del pago al inicio del Taller. Elprecio no incluye comidas. Si alguien desea traerse comida de casa,hay una cocina que puede utilizarse.

Másinformación y reservas:

687064743(Enrique Blay)

criaryeducar@gmail.com

(Ante lolimitado de las plazas haga su reserva lo antes posible)


TALLERINTRODUCTORIO GRATUITO

Martes,15 de marzo a las 18 horas

EspacioTatanet


Imprescindiblereservar plaza antes.

Reservasde plaza en eltatanet@yahoo.es


Losniños y niñas son bienvenidas, haciéndose cargo siempre el adultoacompañante
TEMARIO


PRESENTACIÓN

Objetivosdel Taller

Tenerun hijo: una gran oportunidad y una gran responsabilidad.

ElArte de Amar a nuestros hijos y que ellos lo sientan así.

Iniciodel desarrollo psicológico

Lasraíces de nuestra forma de ser.


UNCONOCIMIENTO IMPRESCINDIBLE

Desarrollopsicoemocional del niño

Losdiferentes estadios de percepción a lo largo de la vida.

Consecuenciasde la gestación y nacimiento en la vida futura del bebé.

Unabuena gestación y nacimiento son la base de un niño en armonía


SERM/PADRES, UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PERSONAL

Tomade conciencia y autoconocimiento

Unalto en el camino ante la llegada de un nuevo ser.

Cómonos educaron y cómo queremos educar a nuestros hijos.

Adaptaciónde la relación de pareja

Somosuno más, algo tendrá que cambiar. Tomar una dirección común.

Proyectarseal futuro, viviendo el presente

Nuestrobebé tiene una vida por delante. Compartámosla.


CRIANZARESPETUOSA

Yaha nacido

Alimentoafectivo: Lactancia, atención del llanto, colecho, contacto físico,tiempo.

Lapresión del entorno

Familia,amigos, profesionales. El trabajo, la guardería.

EDUCACIÓNINFANTIL

Lafelicidad de nuestros hijos

Autoestima:“Soy digno de que me amen”, “Soy valioso”.

Elmundo Emocional del niño

Construcciónde la autoimagen.

Autoimageny conducta.

Inteligencia

InteligenciaRacional y Emocional.

Desarrollode la Inteligencia Emocional.

Elmodelo materno/paterno

Tiposde educación.

ComunicaciónEmocional.

Clavesde la Comunicación Emocional

Laescucha emocional.

Elamor incondicional: Tiempo de calidad, Actitud amorosa, Respeto a susetapas de desarrollo.

Resoluciónde conflictos

Límitesy Disciplina / Frustración, ira y violencia / Comer y dormir /Guardería – Escuela / Celos / Pañales – Enuresis.

Laadolescencia

Lagran dualidad: Inseguridad – Entusiasmo.

Raícesy alas

Laseguridad de nuestro amor y la libertad para seguir su propio camino.

RESUMEN Y CONCLUSIONESObjetivos delos TalleresEn las últimas décadasse ha ido situando cada vez más atrás en el tiempo, el momento delinicio del desarrollo psicológico. Hasta hoy, en que tanto lasinvestigaciones en neurología como en psicología, llevan a laconclusión de que el desarrollo psicológico se inicia desde elmismo momento de la concepción. Sobre una base genética, heredadade los padres, que supone una “tendencia” conductual específicaa cada individuo y del desarrollo fisiológico particular de cadauno, las experiencias vividas moldean el cerebro. El cerebro esinfluido directamente por las experiencias a causa de la denominada“plasticidad neuronal”, por la que directamente se modifican lasestructuras cerebrales, dejando huellas profundas e imperecederas ensu arquitectura.

En un momento en que,literalmente, el cerebro se está construyendo en sus cimientos -comoes en la gestación, nacimiento y primera infancia-, es fácildeducir la importancia que tienen las experiencias tempranas en laformación del carácter y la personalidad.

A lo largo de lainfancia, hasta la adolescencia, se acaba de construir nuestrapersonalidad. A través de la educación, de nuestro ejemplo, y sobretodo, de nuestra capacidad en conseguir que el niño se sienta amado,tendrá la posibilidad de desarrollar su ser y dar lo mejor de símismo. Los bebés y niños son semillas que contienen todos losingredientes necesarios para desarrollarse en armonía y ser felices.Los adultos somos los especialistas en impedírselo.

Hoy podemos afirmar queen la historia de cada persona, los hechos acontecidos en sugestación, nacimiento e infancia, son más fundamentales para ellaque lo que le pueda ocurrir el resto de su vida. En la gestación,nacimiento e infancia se construyen los cimientos de nuestra forma deser, de sentir y de actuar. En estas épocas de nuestra vida seencuentran las raíces de lo que de adultos nos gratifica o por locontrario nos altera, enferma o desarmoniza. Tenemos una granoportunidad y una gran responsabilidad de influir, no sólo en elpresente, sino también en el futuro de nuestros hijos.

Mi objetivo es de dotardel conocimiento y herramientas necesarias a madres, padres, abuelos,doulas, comadronas, educadores y a toda persona que se relacione conbebés y niños, para poder obtener un criterio y una direcciónrelacional y educativa adecuada a cada caso. Todo ello para conseguirque los niños se sientan felices, consigan altos niveles deautoestima, incrementen su inteligencia emocional y puedandesarrollar su “ser” en plenitud.


Todamujer y todo hombre han sido una vez niños y en la medida en que eseniño se sintió amado, así se ama ahora a sí mismo, a los demás,al Mundo y al Universo entero. Quien ama a un niño, siembra amorpara el futuro.

Taller d'Art Teràpia al Tatanet

Escrito por eltatanet 07-09-2010 en General. Comentarios (0)

TALLER D’ART-TERÀPIA PER A INFANTS I ADULTS

Creixement a través de l’art

 

Mitjançant la creativitat enfortim les relacions amb un/a mateix/a i amb els altres interrogant les nostres experiències emocionals i així augmentant l’autoconeixement. A partir de l’obra, podem expressar-nos i dialogar amb les nostres molèsties, transformant les experiències i enfortint els nostres recursos.

 

Utilitzarem la pintura, la música, l’expressió corporal, la dansa, l’humor..., junt amb el treball grupal, com a formes de redescobrir la nostra creativitat.

 

     PORTES OBERTES I presentació per provar-ho DILLUNS 13-09-10 a les 17 hores VINE GRATIS A PROVAR-HO!  envia un mail a eltatanet  yahoo.es per avisar-nos de que vindrás a la prova, ja que tenim aforo limitat a 20 persones... Gràcies

V
Després comencem el dia 20-09-10 tots els dilluns de 17 a 18.30h, continuará fins el juny, però cada persona pot acabar el mes que vulgui.

 

Més informació descarregant aquest PDF

http://eltatanet.blogspot.es/img/tallerearteterapia.pdf